Shared Service Center

Ondersteuning/Shared Service Center

Enshore heeft meer dan 10 jaar succes met haar unieke Shared Service Center formule. Deze formule is tot stand gekomen door onze eigen ervaring te combineren met de best practice werkwijzen van succesvolle serviceorganisaties. Ons Shared Service Center bestaat uit een platte organisatiestructuur met een open en transparante cultuur. Hierdoor zijn wij een flexibele en efficiënte partner voor onze klanten en een plezierige werkgever voor onze medewerkers. Jaarlijks wordt de kwaliteit van onze serviceorganisatie onderworpen aan diverse audits. In de loop van 2020 zal Enshore ook haar SOC2 verklaring ontvangen. 

Eén van de belangrijkste voordelen van een Shared Service Center is dat u beschikking krijgt over een multidisciplinair team waarbij u slechts betaalt voor de capaciteit die u gebruikt. Hiermee beschikt u altijd over de laatste techniek(en) en heeft u slimme professionals binnen handbereik.

“IT kennis hebben meerdere partijen, de goede service maakt Enshore uniek.”

Functioneel beheer/ Ondersteuning standaard ERP (Cloud) oplossingen

Steeds meer grote en kleine bedrijven stappen over naar Cloud-based standaardoplossingen. Het grote voordeel van Cloud-oplossingen is dat het technische- en applicatiebeheer goed geregeld is. Maar hoe zit het met de aansluiting van deze oplossingen op uw huidige bedrijfsproces?

En wie zorgt er binnen uw organisatie voor:  

Het continu inrichten en afstemmen van uw bestaande processen in de Cloud-oplossing? 
Het vaststellen, maken en beschikbaar stellen van nieuwe rapportages? 
Het lezen van release notes en het bepalen van de impact van nieuwe functionaliteiten? 
Het beheer van de stamtabellen? 
Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gebruikers en het beheren van de autorisatiematrix? 
Het geven van opleidingen en training in het gebruik van nieuwe functionaliteiten? 
Het managen van de leverancier op het gebied van incidenten en problemen? 
Het geven van opleidingen en training in het gebruik van nieuwe functionaliteiten? 
Het aannemen, afhandelen en eventueel doorzetten van incidenten, vragen en verzoeken? 

Onze specialisten zorgen ervoor dat uw gebruikers de functionaliteiten van de oplossing beheersen. Incidenten, verzoeken en vragen worden snel afgehandeld, de communicatie met uw leveranciers wordt gestroomlijnd en de inrichting van de Cloud-oplossing sluit optimaal aan bij de bestaande processen binnen uw organisatie. Onze medewerkers verdiepen zich in uw organisatie, bezoeken u regelmatig op locatie, kennen uw branche met bijbehorende processen en zorgen voor tijdige en eenduidige communicatie. U heeft de keuze om onze specialisten fulltime, parttime of op afroep in te zetten. 

Vanwege het succes van de Shared Service Center formule zal het portfolio van onze dienstverlening steeds verder worden uitgebreid. Op dit moment is het mogelijk om onze Shared Service Center dienstverlening af te nemen voor de volgende activiteiten:  

Oracle E-Business Suite Support

Het Oracle E-Business Suite team biedt support op alle aandachtsgebieden.

BI Support

Het BI Support team biedt support op rapportage en dashboard oplossingen.

Ondersteuning & Monitoring van niet standaard (Cloud) oplossingen 

Zodra uw oplossing gereed is nemen wij graag uw app, API, webapplicatie of portal in beheer. Het is belangrijk dat uw oplossing gezond, stabiel, actueel en veilig blijft. Regelmatig onderhoud is dan ook essentieel om er blijvend van te profiteren. Denk hierbij ook aan onvoorziene gebeurtenissen en het ontstaan nieuwe wensen. Deze ondersteuning houdt in dat Enshore de broncode fris houdt en een soepel deploy-process inricht. We monitoren applicaties en services zodat we snel kunnen ingrijpen bij incidenten en de kwaliteit ervan kunnen bewaken en waarborgen.

Enshore staat voor u klaar met haar supportlijn en we beantwoorden graag uw vragen. Met een toegankelijk ticketsysteem en een telefonisch noodnummer bieden we ondersteuning op elk moment van de dag. We beheren de bijbehorende documentatie en leveren rapportages over prestaties en applicatiegezondheid. Ook wanneer u beschikt over een oplossing die niet door Enshore ontwikkeld is, nemen wij graag uw oplossing in beheer. Met een kleine inventarisatie weten we of uw oplossing daarvoor in aanmerking komt. 

DevOps

Indien gewenst kunnen onze ontwikkelteams continu aanpassingen en nieuwe wensen voor u doorvoeren zodat u kunt blijven innoveren en groeien. Wij beheren volgens het DevOps-principe, wat inhoudt dat ontwikkeling en beheer op elkaar zijn afgestemd. Met tools, middelen en mensen voeren we snel en soepel op een Agile wijze, gecontroleerd de gewenste veranderingen door.  

Vanwege het succes van het Shared Service Center formule zal het portfolio van onze dienstverlening steeds verder worden uitgebreid. Op dit moment is het mogelijk om onze Shared Service Center dienstverlening af te nemen voor de volgende activiteiten:  

Web Application Support

Het Web Application Support team biedt support op diverse webapplicaties.

Security Support

Het Security Support team biedt diverse security testen en oplossingen die geschikt zijn voor iedere organisatie.

Indien u gebruik wenst te maken van ons

Shared Service Center

kunt u kiezen uit drie samenwerkingsvormen

die wij hanteren.

1.

Fixed Price

Alle incidenten en wijzigingen worden tegen een vast maandbedrag opgelost en doorgevoerd.

Dit is de meest gekozen samenwerkingsvorm.

2.

Time and Material

De (verwachte) workload wordt op basis van normale omstandigheden van tevoren ingeschat. De uren worden vervolgens maandelijks achteraf in rekening gebracht.

3.

Combinatie van 1 & 2

SERVICEWINDOW

Ons Shared Service Center biedt drie mogelijkheden voor het door u gewenste servicewindow.

Full

24/7 Support

Advanced

07:30-22:00

Standard

07:30-18:00

Copy link
Powered by Social Snap